Hamstery Dakima

Subtitle

Algemene voorwaarden van Hamstery Dakima

Onderstaand vind u enkele algemene voorwaarden die wij als fokkerij van Hamstery Dakima in acht nemen en ook u op willen attenderen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de Hobby Fokker en de consument worden gesloten.

Het aanbod

 • De aangeboden dieren van de Hobby Fokker worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 • Het aanbod omvat zodanig informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt.

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

Koop- en garantiewet

 • Als fokker ben ik gebonden aan de koop- en garantiewet. Dit is een wet die sinds 1993 bestaat en in het leven geroepen is om u als consument te beschermen tegen verborgen gebreken.
 • Onder verborgen gebreken worden verstaan, erfelijke afwijkeingen of ernstige gedragsproblemen.
 • Bij het constateren van verborgen gebreken, heeft u recht om binnen een half jaar het desbetreffende dier te ruilen of het aankoop bedrag terug te vragen.

Reserveren

 • Het reserveren van een hamstertje kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 • Kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen een hamster reserveren indien toestemming van de ouders is verkregen, hiervoor zullen de ouders minstens 1 e-mail moeten sturen of in één van de correspondenties reageren.
 • Indien er niet gereageerd wordt op correspondentie kan de reservering vervallen.
 • Het vooraf overgemaakte bedrag voor de hamster vervalt en wordt niet aan de consument geretourneerd indien de consument, zonder opgaaf van redenen, het dier niet komt ophalen.

De prijs en de prijswijzigingen

 • De Hobby Fokker bepaald een prijs welke hij duidelijk naar de consument communiceert.
 • De Hobby Fokker kan en mag op elk moment een prijswijziging doorvoeren.

Ophalen

 • De consument dient de hamster op de afgesproken dag/datum/tijd op te halen.
 • Voor het vervoer van de hamster dient de consument zelf een vervoermiddel mee te nemen, tenzij anders is overeengekomen met de Hobby Fokker.
 • Hamsters die later dan twee weken na de datum dat ze het nest mogen verlaten, opgehaald worden, dienen vooraf betaald te worden.

Overige

 • De Hobby Fokker streeft er naar gezonde en handtamme hamsters te fokken. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan voer, huisvesting en het gedrag van de hamsters.
 • Indien er vanuit de Hobby Fokker twijfels bestaan over het goed terecht komen van de hamster, dan kan en mag de Hobby Fokker besluiten niet over te gaan tot verkoop.
 • Indien er vanuit de Hobby Fokker enige twijfels bestaan over de gezondheid van een dier, dan zal dit dier niet aangeboden worden.

Privacy

De persoonsgegevens van de consument, worden gebruikt voor het doel waarvoor de consument deze aan de Hobby Fokker geeft. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het reserveren van een hamster.

 • De gegevens van de consument worden niet aan derden verstrekt.
 • De gegevens van de consument worden enkel en alleen gebruikt voor het verwerken van reserveringen.